fbpx Odbiór zużytego sprzętu | Pompy ciepła i fotowoltaika w GRODNO S.A. Elektryka Automatyka Oświetlenie Klimatyzacja Kable

DOŁĄCZ DO NAS!

Współpraca z GRODNO SA

Grodno SA zaprasza do współpracy podmioty i osoby fizyczne, które chcą uruchamiać na terenie całej Polski nowe oddziały Grodna lub współpracować na określonych przez obie strony zasadach.

Prosimy prześlij swoje dane z krótkim listem motywacyjnym na adres wspolpraca@grodno.pl

Odbiór zużytego sprzętu

Obieramy nieodpłatnie zużyty sprzęt w punktach sprzedaży Grodno S.A.

Informujemy, że zgodnie z Ustawą o zużytym sprzęcie elektrycznym i elektronicznym z dnia 11 września 2015 r., we wszystkich punktach sprzedaży Grodno S.A. odbieramy nieodpłatnie zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny od osób prywatnych oraz od firm i instytucji, które nie podlegają obowiązkowi rejestracji w BDO i nie podlegają obowiązkowi prowadzenia ewidencji odpadów. 

Bezpłatny odbiór dotyczy zużytego sprzętu we wszystkich markach oraz obejmuje sytuacje, gdy jest on tego samego rodzaju i pełnił te same funkcje co sprzęt sprzedany przez Grodno S.A.

Firmy i instytucje podlegające obowiązkowi rejestracji w BDO i podlegające obowiązkowi prowadzenia ewidencji odpadów, zachęcamy do składania w ElektroEko zleceń bezpłatnego odbioru zużytego sprzętu oświetleniowego.

Warunki realizacji zleceń bezpłatnych odbiorów oraz formularz zlecenia znajdują się na stronie: www.zuzyteoswietlenie.pl/dla-profesjonalistow/  

Lista punktów selektywnej zbiórki odpadów PSZOK.pdf

Oddając zużyty sprzęt eletryczny i elektroniczny, pamiętaj że:

  1. Dystrybutor odbiera nieodpłatnie zużyty sprzęt pochodzący z gospodarstw domowych w punktach sprzedaży, o ile zużyty sprzęt jest tego samego rodzaju i pełnił te same funkcje co sprzęt sprzedawany.
  2. Dystrybutor dostarczając Klientowi sprzęt przeznaczony dla gospodarstw domowych, obowiązany jest do nieodpłatnego odbioru zużytego sprzętu pochodzącego z gospodarstw domowych w miejscu dostawy tego sprzętu, o ile zużyty sprzęt jest tego samego rodzaju i pełnił te same funkcje co sprzęt dostarczony.
  3. Punkty sprzedaży Dystrybutora o powierzchni sprzedaży wynoszącej co najmniej 400 m2 poświęconej sprzedaży sprzętu przeznaczonego dla gospodarstw domowych, są obowiązane do nieodpłatnego przyjęcia w tej jednostce lub w jej bezpośredniej bliskości zużytego sprzętu pochodzącego z gospodarstw domowych, którego żaden z zewnętrznych wymiarów nie przekracza 25 cm, bez konieczności zakupu nowego sprzętu przeznaczonego dla gospodarstw domowych.
  4. W punktach sprzedaży Dystrybutora znajdziesz informacje odbiorze zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego. Dystrybutor zapewnia, że przekazuje informacje w zakresie, o którym mowa w Ustawie 1-3 z dnia 11 września 2015 r. o zużytym sprzęcie elektrycznym i elektronicznym w sposób umożliwiający zapoznanie się z nimi, w szczególności na stronie internetowej lub w formie komunikatu.

  Ustawa z dnia 11 września 2015 r. o zużytym sprzęcie elektrycznym i elektronicznym dostępna jest TUTAJ

   

  Aktualności

  Sieć sprzedaży