fbpx Konfiguracja pomp ciepła w trybie grzania, wysoka wilgotność | GRODNO - Hurtownia Elektryczna Automatyka Fotowoltaika Oświetlenie Klimatyzacja Kable

DOŁĄCZ DO NAS!

Współpraca z GRODNO SA

Grodno SA zaprasza do współpracy podmioty i osoby fizyczne, które chcą uruchamiać na terenie całej Polski nowe oddziały Grodna lub współpracować na określonych przez obie strony zasadach.

Prosimy prześlij swoje dane z krótkim listem motywacyjnym na adres wspolpraca@grodno.pl

Konfiguracja pomp ciepła w trybie grzania, wysoka wilgotność

27.01.2023

W związku z faktem, że pojawiają się ponownie przypadki obladzania się jednostek zewnętrznych Yutaki poniżej przypominamy informacje o modyfikacji jednostek zewnętrznych i konfiguracji systemów, jak również wyjaśniamy algorytm odszraniania i warunki jego uruchomienia.

WYPOSAŻENIE JEDNOSTEK i KODY FUNKCYJNE

Jednostki zewnętrzne 4-10HP wyposażone są w:

 1. Izolację komory - seryjne wyposażenie zastosowano w jednostkach zaczynających się od nr seryjnego (część zamienna E07071):

RAS-(4-10)WH(V)NPE – od nr seryjnego 4QE88998

RASM-(4-6)WH(V)NPE – od nr seryjnego 4QE98912

 1. Izolacja górnej pokrywy – seryjne wyposażenie zastosowano w jednostkach zaczynających się od nr seryjnego (część zamienna E06829):

RAS-(4-10)WH(V)NPE – od nr seryjnego 4QE88998

RASM-(4-6)WH(V)NPE – od nr seryjnego 4QE82017

 1. Dystans czujnika temperatury zewnętrznej:

Jednostki 4-10HP

a) od nr seryjnego 4QE74780 do nr seryjnego 80202L20118028 do standardowego wyposażenia agregatu, wraz z instrukcją dodawany był dystans czujnika (część zamienna E07139):

b) od nr seryjnego 80202L20118028 zmieniono fabryczne mocowanie czujnika (EG-2022033), które jest jednocześnie elementem dystansującym czujnik od obudowy w sposób poniższy:

Jednostki 2-3HP

W tych jednostkach  nie ma dedykowanego dystansu czujnika, który jest montowany na wcisk pomiędzy lamele wymiennika. Jeżeli w szczególnych lokalizacjach dochodzi do przypadków oblodzenia, należy przenieść czujnik np. w sposób z poniższego zdjęcia:

UWAGA: Izolację górnej pokrywy jak również dystans czujnika, należy obligatoryjnie stosować we wszystkich jednostkach serii 4-10HP w celu utrzymania gwarancji. Izolacja ogranicza oblodzenie wewnętrznej jednostek, natomiast dystans czujnika musi zostać wykonany w celu poprawnej pracy trybu odszraniania.

KODY FUNKCYJNE JEDNOSTEK ZEWNĘTRZNYCH

Zobacz instrukcję kodów funkcyjnych mających zastosowanie w procesie odszraniania.

UWAGA: KOD F1=1 należy obligatoryjnie ustawiać w jednostkach zewnętrznych 4-10HP podczas uruchomienia lub w urządzeniach już zainstalowanych w celu utrzymania gwarancji. Funkcjonalność ma znaczący wpływ na poprawną pracę jednostek i znacznie ogranicza wewnętrzne i zewnętrzne oblodzenie jednostek.

UWAGA: KOD F9=2 należy obligatoryjnie ustawiać w jednostkach zewnętrznych 2-3HP R32 podczas uruchomienia lub w urządzeniach już zainstalowanych w celu utrzymania gwarancji (oprogramowania H-235). Funkcjonalność ma znaczący wpływ na poprawną pracę jednostek i znacznie ogranicza wewnętrzne i zewnętrzne oblodzenie jednostek.

 

W przypadku jednostek zainstalowanych, o nr seryjnych niższych niż powyższe, istnieje możliwość doposażenia ich w w/w izolacje i dystans czujnika wg powyższych nr części zamiennych. Proszę informację ile w/w części byłoby wymagane w celu doposażenia jednostek.

 

TRYB ODSZRANIANIA – WARUNKI ROZPOCZĘCIA I ZAKOŃCZENIA TRYBU

Standardowa procedura odszraniania jest uruchamiania w oparciu o:

 1. Różnicę temperatury zewnętrznej (TA) i temperatury odparowania (TE) określoną grafem zależności:

Powyższy wykres przedstawia przykład ustawień standardowych kodu funkcyjnego Jo = 0 i zależność temperatur dla wielkości 4-10HP (inne wykresy zależności ze względu na ustawienia kodu Jo w załączniku):

A) PUNKT A – obszar uruchomienia trybu odszraniania (przykład TA=-2 / TE = -10). Różnica temperatur pozwala na poprawne uruchomienie trybu odszrania. Czujnik temperatury zewnętrznej jest prawidłowo zdystansowany:

B) PUNKT B – oblodzenie czujnika temperatury zewnętrznej i brak możliwości uruchomienia trybu odszraniania. Brak różnicy temperatury zewnętrznej i temperatury odparowania. Pomimo całkowitego oszronienia wymiennika zewnętrznego system nie przechodzi w tryb odszraniania. Powoduje to nadmierne oblodzenie i w rezultacie może doprowadzić do uszkodzenia jednostki.

 1. Minimalny czas pracy w trybie odszraniania – standardowo 40 minut lub skrócony do 30 minut (za pomocą ustawień kodów F1 = 1 dla 4-10HP i F9 = 2 dla 2-3HP R32)

Wymuszony tryb odszraniania. W przypadku, gdy standardowy tryb odszraniania nie może zostać uruchomiony (np. przez częste cykle TERMO WŁ/WYŁ (woda) lub częste zmiany temperatury wewnętrznej RZĄDANIE WŁ/WYŁ (powietrze i sterowanie termostatem)) system uruchomi tryb odszraniania jeżeli spełnione zostaną wszystkie poniższe warunki:

 • Łączny czas zaworu 4-drogowej w pozycji „ON” wynosi 120 minut
 • Temperatura zewnętrzna jest poniżej 10oC
 • Zakumulowany czas pracy systemu w trybie grzania wynosi powyżej 60 minut – zakumulowany czas jest resetowany jeżeli jednostka zostanie wyłączona za pomocą sterownika lub wyłączeniem/zanikiem zasilania lub tryb odszraniania został uruchomiony
 • Sprężarka pracuje powyżej 90 sekund
 • Temperatura odparowania (TE) jest niższa niż 5oC przed rozpoczęciem trybu odszraniania
 • Kontrolny czujnik ciśnienia jest w pozycji „OFF”

Niestosowanie się do powyższych zaleceń będzie wiązało się z utratą gwarancji, a każdy przypadek uszkodzeń jednostek zewnętrznych będzie weryfikowany od strony poprawności konfiguracji i instalacji urządzeń.

 

Aktualności

Sieć sprzedaży