fbpx Grant OZE – czyli jak obniżyć koszty funkcjonowania budynku wielorodzinnego | Pompy ciepła i fotowoltaika w GRODNO S.A. Elektryka Automatyka Oświetlenie Klimatyzacja Kable

DOŁĄCZ DO NAS!

Współpraca z GRODNO SA

Grodno SA zaprasza do współpracy podmioty i osoby fizyczne, które chcą uruchamiać na terenie całej Polski nowe oddziały Grodna lub współpracować na określonych przez obie strony zasadach.

Prosimy prześlij swoje dane z krótkim listem motywacyjnym na adres wspolpraca@grodno.pl

Grant OZE – czyli jak obniżyć koszty funkcjonowania budynku wielorodzinnego

03.11.2023

Prosument Lokatorski

W lutym bieżącego roku rząd wprowadził nowy, obiecujący program wspierający sektor budownictwa społecznego -Prosument Lokatorski. Program ten, stanowiący fundament dla rewolucji energetycznej, dostarcza finansowe wsparcie na realizację instalacji fotowoltaicznych, które zasilić mają obszary wspólne w budynkach wielorodzinnych. Nadwyżka wytworzonej w ten sposób energii zostaje następnie nabyta przez lokalne zakłady energetyczne. Kluczowym aspektem tego programu jest jednak przyznanie grantu OZE.

Grant OZE – co to takiego?

Grant OZE jest jednym z elementów programu termomodernizacyjnego, który ma na celu nic innego jak dostarczenie finansowania na budowy instalacji fotowoltaicznych w budynkach wielorodzinnych. Wsparcie finansowe może sięgać nawet 50% kwalifikowanych kosztów inwestycji. Program kierowany jest przede wszystkim do:

  • Spółdzielni oraz wspólnot mieszkaniowych
  • Jednostek samorządu terytorialnego (JST)
  • Towarzystw Budownictwa Społecznego (TBS)
  • Spółek prawa handlowego
  • Innych podmiotów sektora mieszkaniowego

Cele wykorzystania środków z grantu OZE

Grant OZE można wykorzystać poprzez uczestnictwo w programie Prosument Lokatorski stanowiącym wsparcie dla działań związanych z budową instalacji ekologicznych i nisko emisyjnych takich jak;

  • Montaż nowej instalacji fotowoltaicznej
  • Rozbudowę istniejących instalacji fotowoltaicznych o co najmniej 25%
  • Implementację magazynów energii
  • Zamontowanie pompy ciepła
  • Umożliwienie efektywnego zarządzania energią

Korzyści wynikające z uczestnictwa w programie Prosument Lokatorski

Bycie uczestnikiem programu Prosument Lokatorski przynosi szereg korzyści, głównie poprzez możliwość ekonomicznego zarządzania energią oraz ułatwioną inwestycję w instalację OZE. Prosument Lokatorski, pozwala na sprawną dystrybucję nadwyżek energii, generując dodatkowe dochody dla spółdzielni i wspólnot mieszkaniowych.

Głównym zadaniem instalacji PV w ramach Prosumenta Lokatorskiego jest zasilanie zieloną energią części wspólnych budynków, co skutkuje obniżeniem rachunków za prąd jej mieszkańców. Każda nadprodukcja, która nie zostanie wykorzystana na potrzeby własne, będzie odsprzedana do zakładu energetycznego, a pieniądze z tego tytułu, trafią na konto wskazane we wniosku.

Niezależność energetyczna

Prosument Lokatorski stanowi również kluczowy element w zabezpieczaniu energetycznego zaplecza budownictwa społecznego. W przypadku instalacji z magazynem energii, poziom samokonsumpcji może sięgać nawet 70%. Dzięki magazynom energii, można wydzielić gwarantowane obwody elektryczne, zasilane wyłącznie energią wytworzoną przez instalacje fotowoltaiczne. Taka konfiguracja pozwala na efektywne zasilanie innych źródeł ciepła, np. pomp ciepła, dostarczających ciepłą wodę.

Kolejnym kluczowym aspektem jest elastyczne zarządzanie energią. Dzięki odpowiedniej konfiguracji całego systemu, energia wytworzona przez instalację PV może być kierowana tam, gdzie jest obecnie najbardziej potrzebna, dostosowując się do priorytetów użytkowników.

Wpływ instalacji fotowoltaicznych na środowisko

Implementacja technologii fotowoltaicznych w budownictwie społecznym przynosi również znaczący pozytywny wpływ na środowisko. Dzięki tym instalacjom generowane są znaczne oszczędności w emisji CO2, która wynika z produkcji energii przez zakłady energetyczne. Każda wytworzony przez instalację MWh to redukcja emisji aż 823 kg CO2 w atmosferę. Oznacza to realne działania w kierunku ochrony środowiska naturalnego.

Wnioski

Program Prosument Lokatorski wraz z Grantem OZE stanowi krok w kierunku zrównoważonego i efektywnego wykorzystania energii w budownictwie społecznym. To innowacyjne podejście do produkcji i dystrybucji energii, które przynosi korzyści finansowe, energetyczne i ekologiczne zarówno instytucjom, jak i mieszkańcom.

Aktualności

Sieć sprzedaży