Menu główne

DOŁĄCZ DO NAS!

Współpraca z GRODNO SA

Grodno SA zaprasza do współpracy podmioty i osoby fizyczne, które chcą uruchamiać na terenie całej Polski nowe oddziały Grodna lub współpracować na określonych przez obie strony zasadach.

Prosimy prześlij swoje dane z krótkim listem motywacyjnym na adres wspolpraca@grodno.pl

Instaluj z Elektroklubem

07.04.2021

Zasady promocji:

 • Organizatorami promocji są: Schneider Electric Polska Sp. z o.o., Signify Poland Sp. z o. o. oraz NKT S.A.
 • Promocja trwa od 06 kwietnia do 31 października 2021 roku.
 • Warunkiem uczestnictwa w Promocji jest jej aktywacja (za pośrednictwem maila lub strony www).
 • Promocją objęte są wszystkie produkty punktowane w ramach programu Elektroklub i opublikowane na stronie www.elektroklub.pl.

Nagrodami w promocji są: 

 • 1 000 pkt (100zł) za spełnienie wyznaczonego celu punktowego dla danego Producenta lub
 • 2 000 pkt (200 zł) za spełnienie wyznaczonego celu punktowego dla dwóch dowolnych Producentów lub
 • 10 000 pkt (1000 zł) za spełnienie wszystkich 3 celów punktowych wyznaczonych dla każdego z trzech Producentów.


Szczegółowe nformacje o promocji dostępne są tu. 

Pamiętaj:

 • Punkty liczone do realizacji Twojego celu są sumą punktów przyznanych za zakupione produkty objęte Programem w terminie trwania promocji, ale po dacie jej aktywacji.
 • Zasilenie kont Uczestników dodatkowymi punktami nastąpi po zakończeniu promocji, ale nie później niż do końca grudnia 2021 roku.
 • W przypadku, gdy Uczestnik dokona zwrotu produktów po okresie rozliczenia promocji i będzie to miało wpływ na brak osiągnięcia zakładanego Celu, Koordynatorowi przysługuje prawo żądania zwrotu niesłusznie otrzymanej Nagrody lub jej równowartości.
 • Nagrody uzyskane w promocji podlegają zasadom opodatkowania, wysyłki i wydania nagród w programie Elektroklub.

Aktualności

Sieć sprzedaży