Menu główne

DOŁĄCZ DO NAS !

Współpraca z GRODNO SA

Grodno SA zaprasza do współpracy podmioty i osoby fizyczne, które chcą uruchamiać na terenie całej Polski nowe oddziały Grodna lub współpracować na określonych przez obie strony zasadach.

Prosimy prześlij swoje dane z krótkim listem motywacyjnym na adres wspolpraca@grodno.pl

 

Valena - energooszczędność w praktyce

Obecnie coraz większa liczba konsumentów deklaruje chęć podejmowania działań w kierunku ochrony środowiska. Również firma LEGRAND, jako jeden z globalnych producentów urządzeń do rozdziału i zarządzania energią elektryczną, zwraca uwagę na ten fakt, stawiając oszczędne gospodarowanie energią na pierwszym miejscu. Wyrazem tego są pojawiające się coraz to liczniej udoskonalenia w istniejących produktach oraz wprowadzanie nowych, które swoim działaniem przyczyniają się do ekonomicznego gospodarowania energią.

Zarządzanie energią może być realizowane poprzez proste funkcje, zapewniające częściową automatyzację, jak łączniki automatyczne, ściemniacze, termostaty czy karty hotelowe lub też układy bardziej złożone, jak system automatyki domowej. Przedmiotem niniejszego artykułu będą funkcje zapewniające częściową automatyzację, mające istotny wpływ na rozsądne zarządzanie energią.

Na uwagę zasługuje np. łącznik automatyczny Valena o mocy 1000 W (rys. 1). Produkt ten może działać w trybie automatycznym, ale także można nim sterować ręcznie – poprzez odpowiedni wybór trybu pracy z panelu łącznika. W wymienionym produkcie istnieje także możliwość nastawienia czasu, zasięgu działania oraz czułości detektora ruchu, tak by załączał oświetlenie np. tylko przy niskim poziomie nasłonecznia.

 
Rys. 1. Łącznik automatyczny z detektorem ruchu Valena


Rys. 2. Ściemniacz przyciskowy 600 W Valena

Do najważniejszych zalet łączników automatycznych należy zaliczyć ich wpływ na oszczędność energii. Zgodnie z normą PN-EN 15193:2007 zastąpienie zwykłych łączników łącznikami automatycznymi może prowadzić nawet do 30% oszczędności energii. Należy pamiętać, że podana wartość jest wartością maksymalną, w praktyce będzie się ona wahała od 10% do 30%. Wartości te nie są bez znaczenia, gdy mamy do czynienia z budynkami użyteczności publicznej, komercyjnymi, ale również w budownictwie mieszkaniowym.

Do kategorii produktów, które wpływają na oszczędne gospodarowanie energią, należy zaliczyć również ściemniacze (rys. 2). Ściemniacze przyciskowe z serii Valena mają możliwość sterowania z kilku przycisków zainstalowanych w pomieszczeniu, co zwiększa komfort użytkownika, oferując mu możliwość wyboru punktu kontroli. W temacie sterowania oświetleniem należy również wymienić łącznik na kartę hotelową Valena (rys. 3).

Jest to stosowane powszechnie rozwiązanie, które wymusza na gościach hotelowych wyłączenie zasilania za każdym razem, gdy opuszczają pokój wraz z kartą hotelową. W łączniku Valena, w celu utrzymania odpowiedniego komfortu dla gości hotelowych, wyłączenie zasilania następuje dopiero 30 s po wyjęciu karty hotelowej. W aplikacjach prostych, nie wymagających centralnego zarządzania, trudno sobie wyobrazić lepsze rozwiązanie. Produkty tego typu zaliczane są również do grupy urządzeń przyjaznych środowisku.


Rys. 3. Łącznik Valena z opóźnieniem czasowym na kartę hotelową


Rys. 4. Termostat Valena typu komfort

Rozsądne zarządzanie temperaturą umożliwia regulator temperatury Valena typu komfort (rys. 4).

Oferuje on możliwość zarządzania czasowego poprzez dołączony programator czasowy. Programator ma za zadanie automatyczne przestawienie termostatu z trybu dziennego na tryb nocny, co w praktyce oznacza obniżenie nastawionej temperatury o 4oC. Jeżeli mamy nastawioną temperaturę 21oC, to w nocy uzyskamy 17oC, co jest nie tylko zdrowsze dla organizmu, ale także może powodować istotne oszczędności. Obniżenie temperatury nawet o 1oC powoduje oszczędności energii w granicach 6%.


Rys. 5 Nowa kolekcja ramek Valena

 

Źródło: Tomasz Bożek, "Osprzęt Legrand – energooszczędność w praktyce", Katalog FEGIME

Aktualności

Sieć sprzedaży