Menu główne

DOŁĄCZ DO NAS !

Współpraca z GRODNO SA

Grodno SA zaprasza do współpracy podmioty i osoby fizyczne, które chcą uruchamiać na terenie całej Polski nowe oddziały Grodna lub współpracować na określonych przez obie strony zasadach.

Prosimy prześlij swoje dane z krótkim listem motywacyjnym na adres wspolpraca@grodno.pl

 

Fotowoltaika Inwestycja przemysłowa, Moc 100 kWp

Najlepsza oferta – instalacja na firmie.

Analizując aktualną sytuacje rynkową dojdziemy do wniosku, że najkorzystniejsze inwestycje w fotowoltaikę zakładają bieżącą konsumpcję wyprodukowanej energii na wewnętrze potrzeby przyłącza. Typowy sieciowy system fotowoltaiczny  będzie generował energię, która priorytetowo zostanie przeznaczona do zasilenia włączonych na przyłączu inwestora odbiorników. Z punktu widzenia zakładu energetycznego w momencie generacji PV, budynek będzie zużywał mniej energii elektrycznej a rzeczywiste zapotrzebowanie, niewidoczne ze strony zakładu energetycznego, zostanie pokryte przez pracujące panele PV. Taki mechanizm pozwala na obniżenie kosztów energii elektrycznej ale także daje możliwość powiększenia chwilowej mocy dyspozycyjnej.

Typowe systemy fotowoltaiczne budowane w naszym kraju mają moc nieprzekraczającą 40kWp. Do tej wielkości, instalacja PV nie wymaga pozwolenia na budowę ani warunków z zakładu energetycznego – o ile wielkość przyłącza inwestora jest większa od planowanej mocy inwestycji. Koszty układu rozliczeniowego w przypadku instalacji do 40kWp ponosi operator energetyczny. Zapotrzebowanie zakładów przemysłowych oraz powierzchnie dachu zwykle pozwalają na montaż instalacji większej mocy natomiast z uwagi na koszty wykonania przyłącza inwestycje w zakresie 40-80kWp są w naszym kraju właściwie nieopłacalne.

Grodno S.A. wykonało kolejną realizacje 100kWp paneli fotowoltaicznych na jednym z zakładów produkcyjnych w okolicy Poznania.

Rysunek 1. 100kWp - Poznań w trakcie realizacji Grodno S.A. /kwiecień 2016r.

Wykonywany przez firmę Grodno S.A. system fotowoltaiczny składa się z ponad 380 modułów niemieckiego SolarWorld o mocy maksymalnej 260Wp. Panele oparte są na nowej technologii ramy z plastikowymi narożnikami wyposażonymi w drenaże odprowadzające wodę. Całość matrycy panelowej została podzielona na 16 sekcji i podpięta do czterech falowników najnowszej serii SMA Solar -  SMA SunyTripower 25 000TL-30. Falowniki ze względów bezpieczeństwa zostały zamontowane na dachu. Wyłączenie pożarowe obiektu spowoduje wyłącznie produkcji z paneli fotowoltaicznych przy czym wysokie napięcie stałe z modułów fotowoltaicznych jest w ciągu dnia nierozłączalne. Wejście przewodów stałoprądowych do wejścia budynku jest wiec niewskazane. Zastosowany system konstrukcji nośnej nie narusza istniejącego poszycia dachu co również jest niezwykle ważne, szczególnie w przypadku dużych przemysłowych hal, gdzie membranowe pokrycia wykluczają ich przecinanie. W przypadku tego typu konstrukcji prócz sił ssących (wymagane dodatkowe obciążenie)  należy zwrócić szczególną uwagę na ciężar całości instalacji. Aerodynamiczne, niekotwione systemy są z reguły cięższe od typowych konstrukcji kotwionych. Wymogiem zastosowania tej konstrukcji jest niewielki kąt pochylenie modułów (10 lub 15O) co niekorzystnie wypływa na parametry termiczne modułu  jednak pozwala na zmniejszenie powierzchni zabudowy całości instalacji PV. Średnia ilość miejsca potrzebna na zabudowę tego typu instalacji to ok. 14m2/kWp.

Grodno S.A. jest odpowiedzialne za całość procesu powstania tego typu instalacji od projektu, przez pozwolenia aż do uruchomienia produkcji z paneli PV.

Instalacja referencyjna Grodno S.A. po roku pracy.

Wykonana przez Grodno na koniec 2014 roku analogiczna 108kWp instalacja na dachu Zakładów Przetwórstwa Mięsnego Grot przynosi inwestorom wymierne efekty. Instalacja ZPM Grot została wykonana na podobnej, do opisywanej wcześniej, konfiguracji sprzętowej: panele SolarWorld, falowniki SMA Solar oraz niekotwiona konstrukcja nośna. Po pełnym przepracowanym roku kalendarzowym produktywność wskazana przez system zdalnego monitoringu wskazuje 1075kWh/kWp. Jest to wartość która o około 10% przekracza stawiane przed instalacją oczekiwania.

 

Aktualności

Sieć sprzedaży